2019-05-03 22:44~2019-12-31 22:45
สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 m6 -103(Science)
Take test Submit test Analyze your results
Details

“การแข่งขันทำข้อสอบ O-net ออนไลน์”
ระบบจะจำลองข้อสอบอ้างอิงจากเนื้อหาข้อสอบ O-net ในรูปแบบ Speed Test ที่ใช้เวลาทดสอบไม่เกิน 3 ชั่วโมง สามารถประเมินตนเองจากการทำข้อสอบได้หลังจากประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันในรูปแบบทางสถิติ
.
สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

Attendees (0)
No Attendees
import_contacts
Science
group
O-NET - Mathayom 6
work
15 Questions
timelapse
90 Minutes
insert_chart