ช่วยพัฒนาทักษะการทำข้อสอบให้แก่ลูกของคุณ

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาลัยของคุณ!
นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: มกราคม 2561
ท่านสามารถยกเลิกคำขอสมัครเข้าร่วมแข่งขันด้วยเหตุใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 14 วันหลังชำระเงิน โดยในการยกเลิกคำขอสมัครเข้าร่วม ให้ท่านทำตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ที่ http://www.Paicollege.com/membership/ ภายในระยะเวลา 14 วันดังกล่าว และท่านจะได้รับเงินค่าสมัครเข้าร่วมคืนเต็มจำนวน
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
1. ไปที่ http://www.Paicollege.com/membership/
2. เลือกที่ปุ่ม “ขอคืนเงิน” ซึ่งอยู่ถัดจากประเภทการแข่งขันที่ท่านต้องการขอคืนเงิน
3. คุณจะได้รับเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันคืนภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านยกเลิกคำขอสมัครเข้าร่วม